Now showing items 1-1 of 1

  • Systém řízení místnosti s mikrokontrolérem 

    Zrzavý, Martin
    Tato bakalářská práce se věnuje systému řízení místnosti pomocí mikrokontroléru. V úvodní části pojednává o moţnostech řešení konkrétních úloh takového systému. V další části se pak věnuje návrhu fyzické řídicí jednotky, ...