Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce skupin osob v databázi obrazů 

    Mikulčík, Ondřej
    Tato práce se zabývá dvěma metodami pro detekci objektů v obrazech. První metodou je Viola-Jones, druhou je metoda histogramů orientovaných gradientů. Začátek práce se zabývá teoretickým popisem metod. V dalších částech ...