Show simple item record

Project Proposal and Application of Project Management Methods for a Specific Event

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkaen
dc.contributor.authorNečasová, Janaen
dc.date.accessioned2021-09-11T22:58:44Z
dc.date.available2021-09-12cs
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNEČASOVÁ, J. Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other112251cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201602
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o využití metod a nástrojů projektového managementu v rámci specifické akce. Teoretická část se věnuje popisu základních pojmů a teoretických poznatků souvisejících s problematikou řízení projektů. Ve druhé části jsou provedeny analýzy současného stavu, udržitelnosti, marketingu a konkurence akce. Návrhy a příspěvky jsou diskutovány ve třetí části. Jednotlivé metody, modely a nástroje byly vybrány pro maximální využití v rámci tohoto konkrétního projektu.en
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the usage of project management methods and tools within a specific event. The theoretical part brings an overview of basic concepts and theoretical knowledge related to project management issues. In the second part, the current situation, sustainability of the event, marketing and competition are examined. The proposals and contributions are discussed in the third part. The individual methods, models and tools were chosen to have maximum use within this particular project.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectprojektový managementen
dc.subjectprojekten
dc.subjectčasový plánen
dc.subjectrizikoen
dc.subjectnákladyen
dc.subjectanalýzaen
dc.subjectproject managementcs
dc.subjectprojectcs
dc.subjecttime planningcs
dc.subjectriskcs
dc.subjectcostscs
dc.subjectanalysiscs
dc.titleNávrh projektu a využití metodiky projektového managementu pro vybranou akcien
dc.title.alternativeProject Proposal and Application of Project Management Methods for a Specific Eventcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-09-12cs
dcterms.modified2018-09-19-10:34:15cs
thesis.disciplineEuropean Business and Financecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112251en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:15:29en
sync.item.modts2021.11.12 18:19:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTesařová, Marianaen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defencesupervisor's question - answered doc. Konečná: Do you see another races as a competitors? - answered doc. Chlebovský: Is it really that easy to find good workers as you're mentioning in your thesis? - answeredcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEconomics and Managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record