Show simple item record

THE USE OF ELETRONIC MEASURING SYSTEMS FOR MONITORING STRUCTURES

dc.contributor.advisorDaněk, Petrcs
dc.contributor.authorKovács, Pavelcs
dc.date.accessioned2021-09-23T06:58:23Z
dc.date.available2021-09-23T06:58:23Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationKOVÁCS, P. VYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH MEŘÍCÍCH SYSTÉMŮ PŘI SLEDOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSRUKCÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other139160cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201655
dc.description.abstractTato práce se zabývá využitím elektronických měřících systému při sledování stavebních konstrukcí. První část práce byla zaměřena na zmapování dostupných měřících systémů pro sledování deformací a poměrných přetvoření, na jejich přesnost měření, výhody a nevýhody včetně příkladů monitoringu ze stavební praxe. V další části práce byly vybrány měřící systémy vhodné pro sledování poměrných přetvoření a průhybu zájmové konstrukce. Následně byly instalovány měřící systémy, poté byla provedena zatěžovací zkouška střešní konstrukce s online měřením pomocí instalovaného systému. Toto měření bylo ověřováno dvěma nezávislými měřeními. V poslední části práce byly porovnány naměřené hodnoty z jednotlivých nezávislých měření spolu s hodnotami vypočtenými z matematického modelu konstrukce. Z dosažených výsledků je patrné, že instalovaný monitorovací systém je schopen spolehlivě měřit deformace konstrukce a je včas schopen upozornit správce objektu na případné nebezpečí.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the use of the electronic measuring systems for monitoring structures. The first part of this work is focused on mapping the available measuring systems for monitoring deformations and strains, from the point of their measurement accuracy, the real advantages and disadvantages, including examples of monitoring of constructions. In the second part were selected measuring systems for monitoring strains and deflection interest structure. Subsequently, the measuring system with online recording into the tested roof structure was installed and the loading test was performed. Obtained data were compared with other two independent measurements. In the last part of the thesis, the measured values of each independent measurements were compared together, and with the values calculated from the mathematical model. The achieved results show that the installed monitoring system is capable to reliably measure deformation of the structure in real time and thus to warn the building administrator against the potential danger in advance.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectměřící systémcs
dc.subjecttenzometrcs
dc.subjectpoměrné přetvořenícs
dc.subjectprůhybcs
dc.subjecthydrostatické měřenícs
dc.subjectstatická zatěžovací zkouškacs
dc.subjectpříhradová konstrukcecs
dc.subjectmeasuring systemen
dc.subjectstrain gageen
dc.subjectstrainen
dc.subjectdeflectionen
dc.subjecthydrostatic measuringen
dc.subjectstatic loading testen
dc.subjectlattice structureen
dc.titleVYUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH MEŘÍCÍCH SYSTÉMŮ PŘI SLEDOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSRUKCÍcs
dc.title.alternativeTHE USE OF ELETRONIC MEASURING SYSTEMS FOR MONITORING STRUCTURESen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-09-22-14:36:51cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid139160en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.09.23 08:58:23en
sync.item.modts2021.09.23 08:12:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeZich, Milošcs
dc.contributor.refereeDoc.Ing. Karel Kubečka, Ph.Dcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record