Show simple item record

New external thermal insulation composite system taking in to account the sustainable use of natural resources

dc.contributor.advisorŽižková, Nikolcs
dc.contributor.authorSokola, Lubomírcs
dc.date.accessioned2021-09-23T06:58:24Z
dc.date.available2021-09-23T06:58:24Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationSOKOLA, L. Nový vnější tepelněizolační kompozitní systém zohledňující udržitelné využívání přírodních zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other139164cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201659
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vývoj ekologicky šetrného kontaktního zateplovacího systému z pohledu složení produktů i skladby celého systému. Záměrem je vyvinout alternativu ke standardním kontaktním zateplovacím systémům. Standardní systémy mají bezesporu přínos k úspoře energií (primární role), ale jejich samotná produkce a složení je rovněž zatížením životního prostředí. Výzkum je soustředěn na vývoj lepicí a stěrkové hmoty a omítky pomocí progresivního materiálu s fázovou přeměnou a vedlejším energetickým produktem (popílkem). Dále pak na výběr izolantu z obnovitelných zdrojů. Pozornost je tedy věnována celkové skladbě zateplovacího systému tak, aby bylo dosaženo minimálního dopadu v ohledu k životnímu prostředí. Cílem je tedy dosažení sekundární úspory energií a zdrojů vlivem složení součástí a také skladbou celého systému.cs
dc.description.abstractThe work is focused on the development of an environmentally friendly external thermal insulation composite system in terms of product composition and composition of the whole system. The intention is to develop an alternative to standard external thermal insulation composite systems. Undoubtely, standard systems have a contribution to energy savings (primary role), but their actual production and composition is also a burden on the environment. The research is focused onthe development of adhesive and leveling substance and plaster using progressive material with phase transformation and energy by-product (fly ash). Furthermore, it is focused on the selection of insulation from renewable sources. Therefore, there is paid attention to the overall composition of the thermal insulation system in order to achieve the most effective impact with respect to the environment. The goal is to achieve secondary energy and resource savings due to the composition of components and also the composition of the entire system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS)cs
dc.subjectvedlejší energetický produktcs
dc.subjectpopílekcs
dc.subjectdenitrifikacecs
dc.subjectizolantcs
dc.subjectdřevovláknité deskycs
dc.subjectmateriál s fázovou přeměnou (PCM)cs
dc.subjecttermotropní materiálcs
dc.subjectExternal thermal insulation composite system (ETICS)en
dc.subjectenergy by-producten
dc.subjectfly ashen
dc.subjectdenitrificationen
dc.subjectinsulatoren
dc.subjectwood fiber boardsen
dc.subjectphase change material (PCM)en
dc.subjectthermotropic materialen
dc.titleNový vnější tepelněizolační kompozitní systém zohledňující udržitelné využívání přírodních zdrojůcs
dc.title.alternativeNew external thermal insulation composite system taking in to account the sustainable use of natural resourcesen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-09-22-14:37:35cs
thesis.disciplineFyzikální a stavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid139164en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.01.14 12:55:33en
sync.item.modts2022.01.14 12:14:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeRovnaníková, Pavlacs
dc.contributor.refereeVejmelková,, Evacs
dc.contributor.refereeNosek,, Karelcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record