Show simple item record

Economic aspects of environmental use of building materials based on secondary raw materials.

dc.contributor.advisorKulísek, Karelcs
dc.contributor.authorŤažký, Tomášcs
dc.date.accessioned2021-09-23T06:58:24Z
dc.date.available2021-09-23T06:58:24Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationŤAŽKÝ, T. Ekonomické aspekty environmentálního užití stavebních materiálů na bázi sekundárních surovin. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other139166cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201661
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou využívání vedlejších energetických produktů, konkrétně popílkem ve výrobě stavebních hmot, zejména betonu, a to z hlediska působení současných environmentálních a ekonomických aspektů. Důvody, které vedly k tematickému záměru řešení, vycházely právě ze zmíněných aspektů, které se i týkají stále vyššího deficitu a kvality přírodních surovin, environmetálního tlaku na vyšší využívání vedlejší průmyslových produktů, snižování emisí a ekonomické nutnosti snižování výrobních, resp. materiálových, nákladů. Záměrem práce proto bylo ověření možnosti zvýšení využitelnosti popílků jako příměsi v technologii výroby betonu, získaných z dostupných energetických zdrojů, a to cestou mechanické aktivace popílků. Hlavním cílem experimentálních prací bylo prokázání zlepšení základních vlastností čerstvého a ztvrdlého betonu, jako podmínky a předpoklady pro dosažení celkové ekonomické efektivnosti použitím mechanicky aktivované popílkové příměsi. Z toho vyplývá, že metodika řešení zahrnovala dvě oblasti, experimentální a hodnotící. Těžiště v náročnosti odborné a časová obsáhlost spočívaly v části experimentální. Byly provedeny relativně rozsáhlé soubory zkoušek, s použitím širokého rozsahu testovaných vysokoteplotních i fluidních popílků granulometricky upravených, jejich mísením a mletím. Výsledky zkoušek potvrdily dosažení plánovaných cílových parametrů, jak z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností zkušených malt a betonů, tak celkové ekonomické efektivnosti řešeného návrhu a tématu disertační práce. V rámci experimentálních prací byly získány hodnotné odborné poznatky a přínosy pro studovaný vědní obor, stejně jako pro praxi.cs
dc.description.abstractThe disses thesis is focused on usage of secondary raw materials from the electric power industry, specifically fly ash as a component for the building industry, concentrated on concrete. Two main streams are covered, environmental and economical. Reasons, which led to focus on the selected subject are coming mainly from the scarcity and availability of high-quality mineral resources, environmental pressure for usage of industry byproduct, reducing emissions and economical pressure to reduce production cost, especially raw materials. The main purpose of the work was to verify the possibility of increasing the usability of fly ash as a mineral additive in the technology of concrete production with materials retrieved from coal fired power plants and applying mechanical activation of fly ash. The main goal of the experimental part of work was to demonstrate improvement of fresh and hardened concrete properties as a main condition to support economic efficiency of mechanical activated fly ash. Base on previous facts the methodology was covering two main areas, the experimental and the assessment. Relatively large sets of tests were performed, using a wide range of tested high temperature fly ash and fluidized bed combustion fly ash granulometrically treated, by mixing and grinding. Results of the testing confirmed focused parameters for concrete and mortar mechanical properties, total economical efficiency of the targeted solution and the subject of the dissertation. In the experiment section has been retrieved valuable findings contributing to the overall knowledge of the faculty, also for the practical application. The results of the tests confirmed the achievement of the planned target parameters, both in terms of physical and mechanical properties of experienced mortars and concretes, as well as the overall economic efficiency of the proposed design and the topic of the disses thesis. Within the experimental work, valuable professional knowledge and benefits wen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvedlejší energetické produktycs
dc.subjecttepelná elektrárnacs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectekonomické aspektycs
dc.subjectmechanická aktivacecs
dc.subjectvysokoteplotní popílekcs
dc.subjectfluidní popílekcs
dc.subjectgranulometriecs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectskleníkové plynycs
dc.subjectsecondary raw materialen
dc.subjectheat power planten
dc.subjectenvironmenten
dc.subjecteconomical aspectsen
dc.subjectmechanical activationen
dc.subjecthigh temperature fly ashen
dc.subjectfluidized bed combustion fly ashen
dc.subjectgranulometryen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.titleEkonomické aspekty environmentálního užití stavebních materiálů na bázi sekundárních surovin.cs
dc.title.alternativeEconomic aspects of environmental use of building materials based on secondary raw materials.en
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-09-22-14:38:03cs
thesis.disciplineFyzikální a stavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid139166en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:44:41en
sync.item.modts2021.11.22 21:28:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDurica,, Tiborcs
dc.contributor.refereeSedlmajer, Martincs
dc.contributor.refereeNosek,, Karelcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record