Show simple item record

Plan curved structures supported by arches

dc.contributor.advisorStráský, Jiřícs
dc.contributor.authorTrenz, Jancs
dc.date.accessioned2021-09-23T06:58:24Z
dc.date.available2021-09-23T06:58:24Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationTRENZ, J. Půdorysně zakřivené konstrukce podepřené oblouky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other139167cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201662
dc.description.abstractTématem práce je studium půdorysně zakřivených lávek pro pěší s mostovkou podepřenou obloukem. Tomu předchází přehled dosavadních poznatků o obloukových konstrukcích s horní mostovkou. Na ten navazuje shrnutí důvodů, proč je třeba navrhovat zakřivené konstrukce, a úskalí, která návrh takovéto konstrukce provázejí. Na základě metod pro návrh rovinné obloukové konstrukce je hledán vhodný přístup pro návrh konstrukce půdorysně zakřivené. Důraz je kladen na návrh geometrie oblouku tak, aby bylo minimalizováno jeho namáhání od ohybových momentů. Nejprve je k takovéto konstrukci přistupováno stejným způsobem a je hledána limitní křivost, pro kterou je již tento přístup nevhodný. Následně je zkoumán vhodný postup pro návrh geometrie půdorysně zakřiveného oblouku vycházející z metody inverze visutého kabelu. Tento postup je nejprve důkladně analyzován pomocí výpočetního modelu, a následně také experimentálně ověřen na zmenšeném fyzikálním modelu v měřítku 1:10. Proces návrhu, stavby a testování fyzikálního modelu je podrobně popsán. Deformace a napětí naměřená během zatěžovacích zkoušek jsou porovnávány s chováním předpokládaným na základě numerického výpočtu. Srovnání prokázalo dobrou shodu výpočtu a měření, stejně jako vysokou únosnost navržené konstrukce.cs
dc.description.abstractThe aim of this doctoral thesis is the research of the plan curved footbridges with the deck supported by arch. The research is preceded by the survey of present findings about arch structures with upper deck. The summary of reasons and difficulties of design of plan curved structures follows. The appropriate approach for design of plan curved structure is searched on the basis of methods for design of straight structure. The design of arch which is subjected to minimal bending moments is emphasised. At first, the structure is designed in the same way as straight structure and the limit plan curvature (for which the method is not suitable anymore) is sought. Then the approach based on method of inversion of suspended cable is examined and adapted for designing of plan curved arch geometry. The approach is thoroughly analysed through calculation model and experimentally verified on physical model in scale 1:10. The process of design, construction and testing of the physical model is described in detail. Measured deformations and stresses are compared with expected behaviour based on numerical analysis. The comparison proves good correlation between calculation and measurement, as well as high load bearing capacity of the structure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOblouková konstrukcecs
dc.subjectpůdorysné zakřivenícs
dc.subjectlávka pro pěšícs
dc.subjectspřažený průřezcs
dc.subjectmodelová podobnostcs
dc.subjectfyzikální modelcs
dc.subjectzatěžovací zkouškacs
dc.subjectvyhodnocení měření.cs
dc.subjectArch structureen
dc.subjectplan curvatureen
dc.subjectfootbridgeen
dc.subjectcomposite sectionen
dc.subjectmodel analogyen
dc.subjectphysical modelen
dc.subjectload testen
dc.subjectevaluation of measurement.en
dc.titlePůdorysně zakřivené konstrukce podepřené obloukycs
dc.title.alternativePlan curved structures supported by archesen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-09-22-14:38:14cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid139167en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:20:20en
sync.item.modts2021.11.22 22:46:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeZich, Milošcs
dc.contributor.refereeVítek,, Jancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record