Poslední příspěvky

 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem VNI 

  Školník, Roman
  Diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou čelisti se zubním implantátem. Zubní implantáty mají funkci umělé náhrady chybějících zubů, které jsou upevněné přímo v čelisti. Implantát tvoří v ústní dutině pilíř, ...
 • Deformačně a napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Orthofix 

  Mrázek, Michal
  Cílem této práce je deformačně napěťová analýza fixátoru Orthofix aplikovaného na dolní končetině. Úvod práce je věnován rešeršním studiím dostupné odborné literatury. Vybrané rešerše jsou zaměřeny na možnosti léčby, ...
 • Deformačně napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Poldi 7 

  Pásek, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou fixátoru dolní končetiny typu Poldi VII a tibie, na kterou je aplikován. V práci je popsána tvorba modelu geometrie soustavy fixátoru s tibií, její ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem MTI 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu čelisti s aplikovaným žiletkovým zubním implantátem firmy MTI*. V jejím úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury. Řešení deformace a napjatosti soustavy ...
 • Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Mayo 

  Rýdel, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá kyčelními endoprotézami, zejména pak endoprotézou conservative Mayo. Součástí práce je rešeršní studie zaměřená na anatomii, druhy a moderní trendy v endoprotetice. Na základě informací z ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem BOI 

  Marcián, Petr
  Předložená práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou čelisti se zubním implan-tátem. Implantát slouží jako vhodný pilíř pro korunku či můstek při ztrátě jednoho nebo více zubů. Práce je zaměřena na zubní implantáty ...
 • Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Santori 

  Huťka, Pavel
  Předložená diplomová práce pojednává o deformačně napěťové analýze proximálního konce femuru s aplikovanou totální endoprotézou kyčelního kloubu – zkráceného typu. K určení deformace a napjatosti bylo použito výpočtového ...
 • Výpočtové porovnání ojnic zážehových motorů 

  Vetešník, Pavel
  V diplomové práci je provedeno výpočtové srovnání ojnice zážehového čtyřválcového motoru o zdvihovém objemu 1289 cm3 a ojnice tříválcového zážehového motoru o zdvihovém objemu 1198 cm3. U vyšetřovaných ojnic byly na základě ...
 • Konstrukční a technologický návrh plastových dílů na motocykl Blata 125 

  Vejborný, Václav
  Diplomová práce řeší praktické konstruktérské úkoly z oblasti motocyklového průmyslu. V první části popisuje návrh několika plastových součástí pro český motocykl Blata125. Ve druhé části jsou popsány zkonstruované formy ...
 • Návrh a analýza konstrukční varianty pístu spalovacího motoru 

  Slezák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou napjatosti pístu vznětového motoru. Na základě výsledků provedených analýz je vypracován konstrukční návrh nových variant pístů se zaměřením na snížení hmotnosti a následně ...
 • Automatická optická kontrola slícování kompletních vozidel 

  Bureš, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště automatické optické kontroly slícování vozu na lince výstupní kontroly podniku TPCA. Teoretická část popisuje linku výstupní kontroly v automobilce TPCA a provádí popis současné ...
 • Výpočtová analýza pístu řadového tříválcového zážehového motoru 

  Špaček, František
  Práce se zabývá mechanickou a tepelnou analýzou pístu tříválcového zážehového spalovacího motoru o zdvihovém objemu 1,2 l a maximálním výkonu 47 kW. Výpočtová analýza byla prováděna pomocí metody konečných prvků v programovém ...
 • Simulace nárazu vozidla na dolní končetinu chodce 

  Jaška, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je simulace nárazu lidské nohy na systém čelní ochrany automobilu. V úvodní části práce uvádí požadavky kladené na soudobé prvky pasivní bezpečnosti s ohledem na mírnění následků srážky vozidla a ...
 • Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů 

  Cseh, Csaba
  Csaba CSEH Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů DP, ÚDT, 2008, str. 75, obr. 88. Cílem mé diplomové práce je výpočet napětí v materiálu ojnice během stacionárnímu režimu práce motoru. Do ...
 • Píst vznětového motoru 

  Tatíček, Marek
  Obsahem diplomové práce je provedení výpočtové MKP analýzy napjatosti současného konstrukčního provedení pístu vznětového motoru a navržení nových konstrukčních variant pístů včetně jejich napjatostní analýzy. Na základě ...
 • Vytvoření modulu SERIZOVNY v programovém subsystému pro řízení nástrojového hospodářství NAHOS. 

  Közl, Radim
  Cílem této diplomové práce je vytvořit modul pro seřizování nástrojů pro informační systém NAHOS, vyvinutý na UVSSaR FSI VUT Brno a UVI Zlín ve spolupráci s firmou TAJMAC – ZPS, a.s. ,kde je také aplikován. Teoretická část ...
 • Design karavanu. 

  Zahradníček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh designu karavanu. Inovací je nové uspořádání interiéru obytného automobilu třídy B pro 4 osoby s ohledem na minimální provozní rozměry a energetickou soběstačnost. Nosnou myšlenkou je ...
 • Mostový jeřáb 18 t x 28 m 

  Veselý, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ocelové konstrukce pojízdného mostového jeřábu o rozpětí 28 metrů, nosnosti 18 tun s výškou zdvihu 6,5 metrů. Jeřáb bude umístěn v hale. Řešení daného zadání obsahuje výpočet ...
 • Návrh upevňovacího rámu pro zkoušení spalovacího motoru 

  Truksa, Jan
  V této práci se zabývám konstrukcí rámu pro uchycení motocyklového čtyřválcového řadového spalovacího motoru k dynamometrickému zkušebnímu stanovišti. Cílem je, aby navrhnuté řešení zajišťovalo dostatečnou mobilitu a do ...
 • Výroba ochranného krytu sdruženým nástrojem 

  Pustějovský, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 předkládá návrh technologie výroby součásti z ocelového plechu S235JRG1 stříháním a ohýbáním. Na základě literární studie byl navržen sdružený nástroj pracující ...

Zobrazit další