Poslední příspěvky

 • Únavové vlastnosti jemnozrnné mědi připravené metodou ECAP 

  Navrátilová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP. Byl sledován vliv únavového zatěžování s nenulovým středním napětím na křivku životnosti, cyklické plastické chování a velikost zrna. ...
 • Aspekty spolehlivosti při posuzování shody výrobků 

  Šenkýř, Michal
  Diplomová práce se zabývá vyjádřením aspektů spolehlivosti při posuzování shody výrobků, konkrétně vyjádřením nejistot výsledků při zkoušení a ověřování parametrů výrobků nutných pro jeho uvedení na trh. Praktická část je ...
 • Trendy vývoje elektroerozivních hloubících strojů 

  Čumpl, David
  Obsahem práce je popis principu elektroerozivní hloubicí technologie, porovnání výrobců strojů, technologie výroby elektrod a doporučení stroje pro středně velkou strojírenskou firmu. Poslední část je věnována technicko- ...
 • Vliv filtrů na plnění formy při odlévání slitin hliníku 

  Makalouš, Jakub
  Tato studie se zabývá vlivem filtrů na plnění formy při odlévání slitin hliníku. Hlavním cílem práce bylo popsat hydraulické odpory různých druhů filtrů a průběh zanášení vměstky. V teoretické části popisuje problematiku ...
 • Systém common-rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor 

  Ošmera, Petr
  Tato diplomová práce na téma „systém common rail pro čtyřválcový vznětový traktorový motor“ je zaměřena na aplikaci moderního vstřikovacího systému common rail pro již existující traktorový motor. Diplomová práce pojednává ...
 • Analýza hydrodynamických podmínek aparátů jednotek pro termické zpracování odpadů 

  Říha, Kamil
  Termické zpracování odpadů je metoda, kdy při spalování dochází k redukci odpadů až na 10% původního objemu. Hlavní předností této metody je možnost využití tepla uvolněného spalováním odpadu pro výrobu tepelné či elektrické ...
 • Klimatizace a větrání restauračního provozu 

  Urbanová, Magdaléna
  Diplomová práce se zabývá návrhem klimatizace restaurace pro 60 osob a klimatizací přilehlé kuchyně. Součástí je krátký úvod do problematiky klimatizace a dispozice objektu. Diplomová práce se skládá z výpočtové a návrhové ...
 • Rozmetací ústrojí rozmetadla 

  Pikula, Michal
  Tato práce popisuje aktuální situaci rozmetadel organických hnojiv a porovnává vlastnosti těchto strojů od různých výrobců. Dále tato práce navrhuje pohonný systém pro frézovací ústrojí, podlahový dopravník a pohon rozmetacího ...
 • Návrh subsystému CRM firemního informačního systému 

  Honajzer, Martin
  Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. ...
 • Kogenerační jednotky pro domácí využití 

  Paděra, Jiří
  Tématem této diplomové práce je zpracovat přehled kogeneračních jednotek pro domácí použití. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedený přehled vhodných kogeneračních jednotek. Druhá část práce pojednává o ...
 • Konstrukce hmatového rozhraní pro výstupní zařízení virtuální reality 

  Jurečka, Jaroslav
  Predmetom tejto diplomovej práce je konštrukcia hmatového rozhrania pre výstupné zariadenie virtuálnej reality. Konštrukcia je zameraná iba na riešenie virtuálneho kontaktu s objektmi. Reakné väzby na užívatea a deformácia ...
 • Návrh větrání čistého pracoviště pro elektrotechnický průmysl 

  Tichý, David
  Diplomová práce zpracovává návrh klimatizace čistého pracoviště pro výrobu polovodičových součástek v elektrotechnickém průmyslu. Pro toto pracoviště jsou zadáním specifikovány vysoké nároky na čistotu vzduchu, toleranci ...
 • Rozměrová stabilita odlitků ze slitin Al zhotovených metodou vytavitelného modelu 

  Úředníček, Lukáš
  Cílem této práce je porovnání spodního splnění keramické formy vyrobené metodou vytavitelného modelu z konvenční metodou horního plnění, za přispění počítačové simulace plnění a tuhnutí odlitku. Porovnání spočívá ve ...
 • Návrh konzoly přední nápravy Forterra 

  Lorenc, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem konzoly přední nápravy traktoru Zetor Forterra. Cílem práce je návrh a konstrukce 3D modelu konzoly, u kterého bude provedena pevnostní analýza. Na základě této analýzy ...
 • Těhlice vozu kategorie Formule SAE 

  Vymazal, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem přední a zadní těhlice vozu kategorie Formule SAE. Obsahuje základní konstrukční návrh, kontrolu šroubového spojení a výpočet zatížení počítačovým programem. Hlavními ...
 • Konstrukční návrh sestavné klimatizační jednotky 

  Měrka, Jan
  Cílem diplomové práce je na základě stanovených požadavků provést konstrukční návrh sestavné klimatizační jednotky. Sestavné klimatizační jednotky umožňují značnou pružnost při návrhu klimatizačních zařízení. Sestavná ...
 • Simulace nárazu vozidla na dolní končetinu chodce 

  Jaška, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je simulace nárazu lidské nohy na systém čelní ochrany automobilu. V úvodní části práce uvádí požadavky kladené na soudobé prvky pasivní bezpečnosti s ohledem na mírnění následků srážky vozidla a ...
 • Management kvality v malém podniku 

  Stodůlka, Michal
  Diplomová práce na téma „Management kvality v malém podniku“ se zabývá systémem managementu kvality v malé a poměrně krátkou dobu fungující firmě zabývající se kovovýrobou. Měla by firmě My&Ko, s.r.o. pomoci při dalším ...
 • Analýza deformačně indukovaných změn fázového složení oceli TRIP metodou EBSD 

  Pešina, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o měření fázového složení oceli TRIP metodou EBSD. Ocel byla dodána ve dvou variantách termomechanického zpracování. Fázové složení oceli bylo sledováno při různých stupních plastické deformace a ...
 • Numerická simulace plnění a tuhnutí odlitku 

  Kolda, Vlastimil
  Cílem této diplomové práce je, na základě numerické simulace stávající technologie výroby hliníkového odlitku držáku kladky V9X, analyzovat příčiny vzniku vad typu zavaleniny a studené spoje. Následným cílem je vypracovat ...

Zobrazit další