Poslední příspěvky

 • Optimierung eines FE-Modells auf Grundlage einer experimentellen Modalanalyse. 

  Hermsdorf, Nathanael
  Znalosti o dynamických vlastnostech jsou základní předpoklady pro bezpečný provoz moderních výrobních strojů. Získání numerických metod ke zprostředkování dynamických vlastností stoupají na významu. Výpočet komplexních ...
 • Řízení pohonů pomocí PLC s využitím sběrnice CAN 

  Polach, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a aplikací řídícího algoritmu všesměrového autonomního robotu. Robot je řízen pomocí PLC řady X20 společnosti Bernecker&Rainer. Pohon je realizován třemi integrovanými regulačními pohony ...
 • Brousící jednotka k svislému soustruhu 

  Pavlék, Radim
  Tato diplomová práce řeší výměnnou přímou brousicí jednotku pro svislý soustruh společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. Upnutí brousicí hlavy bude provedeno standardním způsobem používaným v ČKD Blansko. Náhon vřetene je ...
 • Pohon svislého suportu obráběcího centra lineárním motorem 

  Zapletal, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá mechanizmem pohybu svislého suportu vysokorychlostního obráběcího centra firmy Trimill. Současné řešení pohybu litinového svislého suportu je provedeno pomocí kuličkového šroubu. Náhradou ...
 • Metodika ustavení souřadného sytému pro optické měřící zařízení Pontos 

  Volek, Aleš
  V diplomové práci se zabývám vytvořením detailní a v praxi použitelné metodiky pro definování souřadného systému zařízení Pontos. Řešení spočívá v nalezení vhodného způsobu zaznamenání pozice referenčního bodu na povrchu ...
 • Otočný stůl pro horizontální vyvrtávačku 

  Obdržálek, Adam
  Diplomová práce řeší návrh otočného stolu o velikosti upínací plochy 2000x2500 mm pro horizontální vyvrtávačku WRF 130 CNC. Dle požadovaných parametrů zadavatelem, firmou Fermat CZ s.r.o., je zpracován návrh pohonu rotační ...
 • Otočný polohovací stůl 

  Mareček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem a celkovou konstrukcí otočného polohovacího stolu pro jednoúčelové obráběcí stroje. Podrobněji se věnuje nahrazením stávajícího hydraulického pohonu otáčení stolu pohonem servomotorem, a ...
 • Manipulátor pro skleněné desky 

  Zach, Jiří
  Cílem této diplomové práce je navrhnout manipulátor na pásky skla, který bude namontován k řezacímu zařízení RKP 01. Funkcí tohoto manipulátoru je přemisťování pásku skla ze zásobovacího stolu na dopravní pás. Toto zařízení ...
 • Brousící hlava úhlová pro svislý soustruh 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce řeší návrh výměnné úhlové brousící hlavy, která vhodně rozšiřuje technologické možnosti svislého soustruhu SKD 40/47D. Na základě požadavků zadavatele, firmy ČKD Blansko Holding, a.s. je zpracován konstrukční ...
 • Řezačka rohoží 

  Šrámek, Michal
  Tato diplomová práce z oblasti textilních strojů řeší stroj pro příčné řezání netkaných textilií z polymerních nebo skleněných vláken v rozsahu plošné gramáže 100-500 g/m2, při maximální šíři role 2000 mm a maximální ...
 • Návrh konstrukčního uspořádání vozidla studentské formule 

  Niesner, Martin
  Hlavními vodítky při návrhu rámové konstrukce studentské formule jsou pravidla a specifikace soutěže Formula Student. Diplomová práce pojednává o bezpečnostních a konstrukčních požadavcích na rám a také o požadavcích na ...
 • Deformačně a napěťová analýza čelisti s úbytkem kostní tkáně 

  Krpalek, David
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou dolní čelisti s úbyt-kem kostní tkáně. Nejprve byl vytvořen model geometrie pomocí grafického programu Rhi-noceros 4.0 na základě získaných dat ze 3D skeneru. ...
 • Matematický model rozpočtu 

  Holá, Lucie
  Smyslem této diplomové práce je původní aplikace optimalizačních modelů při řešení problému alokace mzdových prostředků na jednotlivých ústavech dané fakulty. Diplomová práce zahrnuje přehled souvisejících modelů lineárního, ...
 • Deformačně napěťová analýza sanovaného prvního moláru 

  Valášek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzou sanovaného zubu. Konkrétně se jedná o sanovaný zub s kavitou I. a II. třídy. Na začátku této práce jsou popsány základní výplňové materiály, způsoby preparace ...
 • Drátové elektroerozivní obrábění při výrobě přesných střižných nástrojů 

  Kuchařík, Milan
  Práce se zabývá teoretickým rozborem výroby přesných střižných nástrojů nekonvenční technologii se zaměřením na drátovou metodou elektroeroze s přihlédnutím k provozním nákladům metody. Je zde popsán soudobý vývoj technologie, ...
 • Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek 

  Němcová, Aneta
  V současné době je věnována značná pozornost zvyšování užitných vlastností ložiskových ocelí. Mezi základní požadavky kladené na ložiskové materiály patří vysoká odolnost proti opotřebení a dobrá odolnost za zvýšených ...
 • Polymerbetonový rám svislého soustruhu 

  Buksa, Jan
  Tato práce popisuje konstrukci a výpočet lože svislého soustruhu navrženého dle požadavků firmy TOSHULÍN, a. s. Informace v ní obsažené nepředstavují jen souhrn teoretických znalostí, ale měly by posloužit také prakticky ...
 • Návrh a výpočet sušicího zařízení pro dřevozpracující průmysl 

  Vach, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stabilizací teploty dřevěného vlákna při výrobě středně hustých vláknitých desek (MDF) v dřevozpracujícím průmyslu. Z původního záměru řešit sušící zařízení se z hlediska energetické optimalizace ...
 • KVANTIFIKACE PŘESNOSTI MĚŘENÍ TLAKOVÝCH ZTRÁT PŘI HODNOCENÍ PÓROVITOSTI HLINÍKOVÝCH ODLITKŮ 

  Velehradský, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o problematice při zkouškách těsnosti na tlakovacích zařízeních Schreiner v podniku KOVOLIS HEDVIKOV a.s. Zkoušené díly jsou tepelné výměníky osobních automobilů z hliníkových slitin, u kterých ...
 • Optimální uchycení převáděcích kladek klece výtahu 

  Žák, Martin
  Práce se zabývá návrhem dílu, který umožňuje natáčení převáděcích kladek výtahu. Jsou uvedeny tři možné způsoby konstrukce, rozebrány jejich výhody a nevýhody a následně zvolena nejvhodnější varianta. Pro ni je provedena ...

Zobrazit další