Now showing items 1-1 of 1

  • Trendy vývoje elektroerozivních hloubících strojů 

    Čumpl, David
    Obsahem práce je popis principu elektroerozivní hloubicí technologie, porovnání výrobců strojů, technologie výroby elektrod a doporučení stroje pro středně velkou strojírenskou firmu. Poslední část je věnována technicko- ...