Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie 

  Ruml, Jiří
  Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Předložená diplomová práce se zabývá posouzením rizika a možným návrhem bezpečnostního opatření při zvýšení ...
 • Bezpečnostní studie technologie galvanického pokovování 

  Nechvátalová, Ivana
  Předložená práce se zabývá zhodnocením bezpečnosti technologie galvanického pokovování s ohledem na výskyt nebezpečných látek, dopady na člověka a životní prostředí. K identifikaci rizik byla použita selektivní metoda a ...
 • BOZP v integrovaném systému řízení 

  Švecová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného systému managementu BOZP a implementací do integrovaného systému řízení. Praktická část obsahuje přezkoumání současného stavu BOZP s požadavky technické specifikace OHSAS. Pro ...
 • Posouzení bezpečnosti chladicí stanice 

  Nedomová, Lenka
  Posouzení bezpečnosti chladicí stanice Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Diplomová práce je zaměřena na posouzení bezpečnosti chladicí stanice zimního stadionu, která jako chladivo používá ...
 • Posouzení bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmot 

  Šimková, Markéta
  Posouzení bezpečnosti čerpací stanice pohonných hmot. Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUT FSI v Brně. Tato diplomová práce se zabývá kvantitativním oceněním míry rizika, které pro obyvatelstvo, zvířata a ...