• Budišov-studie kotelny na biomasu 

  Petrovský, Jiří
  Tato diplomová práce obsahuje porovnání reálných možností rekonstrukce vytápění a ohřevu TUV ve třech veřejných budovách umístěných nedaleko od sebe v městysu Budišov s výsledným doporučením nejlepší varianty pro místní ...
 • X Kogenerace s využitím palivových článků 

  Hrbáček, Lukáš
  Cílem této práce je představit palivové články jako efektivní kogenerační zdroj. A srovnat jej s běžně využívanými kogeneračními jednotkami se spalovacími motory. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první je úvod do otázky ...
 • X Návrh a optimalizace tepelného čerpadla pro mateřskou školu 

  Mračková, Alžběta
  Cílem diplomové práce je navrhnout vytápění mateřské školy s využitím tepelného čerpadla (TČ). Součástí práce je úvod do problematiky TČ, seznámení s historickým vývojem, principem funkce, popisem jednotlivých částí, ...