Now showing items 1-1 of 1

  • Budišov-studie kotelny na biomasu 

    Petrovský, Jiří
    Tato diplomová práce obsahuje porovnání reálných možností rekonstrukce vytápění a ohřevu TUV ve třech veřejných budovách umístěných nedaleko od sebe v městysu Budišov s výsledným doporučením nejlepší varianty pro místní ...