Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce pohonu otáčení kočky 

    Banaś, Jiří
    Tato diplomová práce se v první fázi zabývá návrhem alternativního pohonu otoče jeřábové kočky 12,5 tunového portálového jeřábu. V druhé fázi jsou pomocí metody konečných prvků (MKP) zkoumány příčiny, které v minulosti ...