Now showing items 1-1 of 1

  • Klimatizace učeben a kanceláří 

    Bečvář, Jaroslav
    Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretickým přehledem. Rozebírá základní úkoly klimatizace a zabývá se používanými klimatizačními zařízeními. Hlouběji se věnuje chladivovým klimatizačním systémům a ...