Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie výroby výstelky labyrintové ucpávky 

    Katolický, Jiří
    Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu řešení ucpávkových systémů vysokootáčkových turbínových motorů ve světě a navrhuje nové netradiční provedení výstelky labyrintové ucpávky turbínové strany malého ...
  • Technické požadavky na svařované konstrukce v plynárenství 

    Kroupa, Petr
    KROUPA Petr. Technické požadavky na svařované konstrukce v plynárenství. Diplomová práce. Magisterský studijní program ,Strojní inženýrství, Obor 2307 Strojírenská technologie, Specializace 02 Tváření, svařování, 2. stupeň, ...