Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení projektu 

    Smolíková, Lucie
    Příprava projektu pro operační program Vdělávání pro konkurenceschopnost. Vytvoření nového bakalářského studijního programu Metrologie a zkušebnictví. Řízení projektu. Příprava podkladů pro vytvoření projektu. Postup při ...
  • Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek 

    Němcová, Aneta
    V současné době je věnována značná pozornost zvyšování užitných vlastností ložiskových ocelí. Mezi základní požadavky kladené na ložiskové materiály patří vysoká odolnost proti opotřebení a dobrá odolnost za zvýšených ...