Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza neshod výkovků 

  Novotný, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem a výskytem neshodných výkovků v procesu výroby zápustkového kování ve firmě MBNS Kovárna, s.r.o. Jejím cílem je důkladná analýza procesu výroby a zjištění faktorů působících na proces. ...
 • Analýza procesu řízení projektů 

  Bordovský, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu řízení projektů ve firmě Královopolská, a.s. Brno. Firma patří mezi největší české výrobce jeřábů a zdvihací techniky. Práce se zabývá analýzou vybraných projektů, odhalením ...
 • Analýza procesu veřejné autobusové dopravy 

  Růčka, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesu veřejné autobusové dopravy, se zaměřením na návrh subprocesu řízení reklamací. Obsahem práce je popis subprocesů hlavního procesu autobusové dopravy, analýza původního stavu ...
 • APLIKACE SPC METODY DO VÝROBNÍHO PROCESU 

  Kopl, Petr
  Principy sytému SPC. Rozptylové vlivy ovlivňující výrobní proces. Aplikace SPC do výrobního procesu. Návrh metodiky SPC pro výrobní linku vřeten. Ověření metody SPC v provozních podmínkách. Zpracování a interpretace ...
 • EMS ve výrobním podniku 

  Heger, Martin
  Práce se zabývá environmentálními aspekty a dopady výrobní společnosti SLB spol. s r.o. Výstup této práce může být použit pro zavádění systému environmentálního managementu v této společnosti. Obsahuje výpis základních ...
 • Management konfigurace 

  Zlámal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací objektu konfigurace, identifikací položek konfigurace a návrhem systému managementu konfigurace, který vychází z ČOS 051605 až ČOS 051611 a byl upraven podle potřeby společnosti ...
 • Management kvality v malém podniku 

  Stodůlka, Michal
  Diplomová práce na téma „Management kvality v malém podniku“ se zabývá systémem managementu kvality v malé a poměrně krátkou dobu fungující firmě zabývající se kovovýrobou. Měla by firmě My&Ko, s.r.o. pomoci při dalším ...
 • Návrh QMS v malé organizaci 

  Filla, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá zavedením systému řízení jakosti v malé organizaci. Je zde podrobně popsán systém řízení jakosti, jeho přínosy a pravidla. Dále je zde provedena vstupní analýza společnosti, přezkoumání a ...
 • Návrh zákaznické databáze 

  Černý, Jiří
  Práce se zabývá řízením projektu marketingového průzkumu trhu malou českou obchodní firmou. Postupně se zabývá tím, jak navrhnout dotazník a jak s ním pracovat, určením potřebného informačního minima, řízením průzkumu trhu, ...
 • Optimalizace činnosti měrového střediska 

  Benda, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací činností v oddělení PUQ (Dodavatelská kvalita) ve firmě Robert Bosch České Budějovice. Uvedené oddělení je zodpovědné za vstupní kontrolu dílců do výroby, kontrolu nových dílců včetně ...
 • Optimalizace procesu lakování 

  Siegl, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci nanášení práškové barvy během procesu lakování pomocí experimentálních metod a statistické analýzy. Popis studie současného stavu procesu lakování, analýza výsledku a návrh ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Hejzlar, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci procesu výroby. V práci je vyložena problematika třískového obrábění a soustružení. V praktické časti je analyzován proces výroby, navrhnut a vyhodnocen plánovaný experiment ...
 • Řízení projektu 

  Smolíková, Lucie
  Příprava projektu pro operační program Vdělávání pro konkurenceschopnost. Vytvoření nového bakalářského studijního programu Metrologie a zkušebnictví. Řízení projektu. Příprava podkladů pro vytvoření projektu. Postup při ...
 • Systém řízení BOZP 

  Häusler, Aleš
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení BOZP v úklidové firmě. Je analyzována jak vnitrostátní tak i mezinárodní právní úprava BOZP. Dále je proveden rozbor jednotlivých pracovišť a pro ně hodnocení rizik a navržená ...
 • Zlepšení zákaznického servisu 

  Deml, Kamil
  Diplomová práce se zabývá zlepšením zákaznického servisu v podniku poskytujícím finanční služby. Službou se v tomto případě rozumí převod peněz do celého světa. Pro jeho zkvalitnění jsou použity principy metody Six Sigma ...