Now showing items 1-10 of 10

 • Budišov-studie kotelny na biomasu 

  Petrovský, Jiří
  Tato diplomová práce obsahuje porovnání reálných možností rekonstrukce vytápění a ohřevu TUV ve třech veřejných budovách umístěných nedaleko od sebe v městysu Budišov s výsledným doporučením nejlepší varianty pro místní ...
 • Dalkia Česká republika -teplárna Přerov 

  Kapavík, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zásobování kotlů palivem. Tématicky je rozdělena na 3 části. Pro seznámení s dopravním zařízením, které je instalováno v TPŘ pro dopravu paliva je v první části uveden základní ...
 • Krbová vložka pro vytápění 

  Škaroupka, Pavel
  Tato diplomová práce si bere za cíl experimentálně změřit krbovou vložku Golem 1.1 pro vytápění v zapojení bez deflektoru a s deflektorem na zkušebně firmy Steko s.r.o. V návaznosti na toto měření jsou zde znázorněny emise ...
 • Modernizace výtopny na biomasu. 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce má za úkol posoudit vhodnost použití kogenerační výroby elektrické energie a tepla v Bystřici nad Pernštejnem, která zatím využívá pouze teplo z obecní výtopny na biomasu. Text je koncipován tak, aby popsal ...
 • Obnovitelné zdroje v České republice 

  Škvařil, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na obnovitelné a alternativní zdroje energie a jejich provozování v České republice. V úvodní části je zaměřena na legislativní podporu týkající se obnovitelných energetických zdrojů a dokumentů ...
 • Optimalizace vytápění ZŠ Budišov 

  Čech, Lubomír
  Tématem diplomové práce je optimalizace způsobu vytápění základní školy Budišov. Cílem je navrhnout případnou změnu palivové základny a případnou úpravu stávajícího systému vytápění. Jednotlivé navrhované změny způsobu ...
 • Parní turbina s ejektorem 

  Slezáková, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na sladění spolupráce turbiny s ejektorem pracujícím společně do parní sítě. Práce obsahuje informace o těchto zařízeních i historický vývoj zařízení. Podstatou diplomové práce je termodynamický ...
 • Pístový parní motor 

  Hrbáček, Jaroslav
  Tato práce pojednává o možnostech využití pístového parního motoru (později pouze PM) v malých výtopnách, kotelnách a redukčních stanicích. Konkrétně je zde proveden termodynamický návrh parního motoru pro zadané parametry ...
 • Tepelné čerpadlo v trivalentním systému vytápění 

  Šedý, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím energie z obnovitelných zdrojů. V teoretické části jsou popsány možnosti využití tepelných čerpadel, slunečního záření a biomasy. Skutečný stav provedení je uveden ve druhé části diplomové ...
 • Uzavřený oběh plynové turbiny 

  Kovář, Radim
  Diplomová práce se zabývá uzavřeným cyklem plynové turbíny. První část se věnuje zjištění maxima teoretické a technicky proveditelné účinnosti pro cykly bez regenerace, s regenerací a regenerací s dělenou kompresí. Druhá ...