Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh QMS v malé organizaci 

    Filla, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá zavedením systému řízení jakosti v malé organizaci. Je zde podrobně popsán systém řízení jakosti, jeho přínosy a pravidla. Dále je zde provedena vstupní analýza společnosti, přezkoumání a ...