Now showing items 1-1 of 1

  • Model nelineární soustavy 

    Florian, Radim
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací nelineární soustavy, tvořené stejnosměrným elektromotorem a dynamem spojeným pružnou spojkou. V první části jsou popsány principy řízení otáček stejnosměrných ...