Now showing items 1-1 of 1

  • Zneškodňování odpadních plynů znečištěných freony 

    Frydrych, Tomáš
    Předkládaná diplomová práce se zabývá experimentálním výzkumem zneškodňování freonu R-22 (CHClF2 - chlorodifluorometan ) za různých provozních podmínek, pomocí poloprovozní experimentální jednotky, instalované v těžkých ...