Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhrnovací dopravník kalového sila 

    Fučík, Petr
    Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh vyhrnovacího dopravníku. Dopravník slouží k úplnému vyprázdnění kalového zásobníku, který se nachází v čistírně odpadních vod. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané ...