Now showing items 1-1 of 1

  • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

    Baláš, Jiří
    Účelem této diplomové práce bylo navrhnout kotel na spalování výpalků lihovarů. Pro zadané parametry biomasy byly postupně provedeny stechiometrické výpočty, ze kterých dále vycházejí výpočty entalpií spalin. V další části ...