Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická optická kontrola slícování kompletních vozidel 

    Bureš, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště automatické optické kontroly slícování vozu na lince výstupní kontroly podniku TPCA. Teoretická část popisuje linku výstupní kontroly v automobilce TPCA a provádí popis současné ...