Now showing items 1-1 of 1

  • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

    Rotrekl, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem kotle na spalování výpalků lihovarů. Ze zadaných parametrů jsou vypočteny stechiometrické výpočty a entalpie spalin. Dále byl proveden tepelný výpočet, návrh rozměrů spalovací komory ...