Now showing items 1-1 of 1

  • Mostový dvojnosníkový jeřáb 

    Jašíček, Petr
    V diplomové práci je dle zadání (návrh a posouzení základních nosných prvků jeřábu, návrh a výpočet pohonů pojezdu mostu a kočky včetně příslušných výkresů) vypracovány úplně. Posouzení základních nosných prvků jeřábu je ...