Now showing items 1-1 of 1

  • Simulační modely EDUmod pro PLC v NI LabVIEW 

    Jančík, Stanislav
    Diplomová práce se zabývá propojením programovatelného automatu (PLC) s osobním počítačem (PC) za účelem řízení softwarových simulací v NI LabVIEW. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. Navrhnout a zhotovit ...