Now showing items 1-4 of 4

 • Klimatizace a větrání restauračního provozu 

  Urbanová, Magdaléna
  Diplomová práce se zabývá návrhem klimatizace restaurace pro 60 osob a klimatizací přilehlé kuchyně. Součástí je krátký úvod do problematiky klimatizace a dispozice objektu. Diplomová práce se skládá z výpočtové a návrhové ...
 • Klimatizace kanceláří v průmyslovém objektu 

  Drexler, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh a dimenzování ústředního klimatizačního zařízení pro klimatizaci kanceláří v průmyslovém objektu. Pro klimatizaci bylo vybráno 2.patro kancelářské budovy. Úvod je věnován krátkému vstupu do ...
 • Klimatizace učeben a kanceláří 

  Bečvář, Jaroslav
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretickým přehledem. Rozebírá základní úkoly klimatizace a zabývá se používanými klimatizačními zařízeními. Hlouběji se věnuje chladivovým klimatizačním systémům a ...
 • Měření rychlostního pole v proudu vzduchu z velkoplošné vyústky 

  Uhlář, Václav
  Diplomová práce se zabývá měřením proudu vzduchu z velkoplošné vyústky. Práce se skládá z několika částí. První část obsahuje měření sacích rychlostí (objemových toků) jednotlivých ventilátorů osazených v zařízení s ...