Now showing items 1-1 of 1

  • Přesnost měření na dílenských mikroskopech 

    Pernikář, Václav
    Tato práce se zaměřuje na hodnocení přesnosti měření pomocí optických přístrojů. První polovina je věnována základům metrologie a jsou zde v základech nastíněny vlivy, které mohou ovlivnit výsledek měření a pravidla pro ...