Now showing items 1-9 of 9

 • Elektromechanická alternativa hydraulické lineární tahové jednotky 

  Hammer, Jaroslav
  V diplomové práci je proveden popis současného stavu dekoračních prospektových lineárních tahových jednotek a je proveden rozbor bezpečnostních požadavků na lineární tahovou jednotku. Je zvolena vhodná konstrukční koncepce ...
 • Jeřábová dráha mostového jeřábu 

  Petráš, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a koncepcí skladové haly a jeřábové dráhy, jejímž cílem je vytvořit venkovní a vnitřní skladovací prostor pokrytý mostovým jeřábem. Dále se zabývá konstrukcí a pevnostním výpočtem ...
 • Konstrukce hlavy robota pro paletování kbelíků 

  Bukovský, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepčního řešení hlavy robota, která slouží k ukládání plastových kbelíků z dopravního pásu na paletu. V této práci je obsažen rozbor různých řešení, část s výpočty vybraných prvků, ...
 • Manipulace s materiálem při výrobě podlah autobusu v Iveco Czech Republic a.s. 

  Hanus, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení manipulace s deskami překližky při výrobě podlah autobusů v Iveco Czech Republic a.s. Jedná se pouze o manipulaci u CNC vyřezávací frézky. Zhodnocení stávajícího způsobu ...
 • Manipulátor ovocnářských produktů 

  Riesner, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru, sloužícího k nakládce ovocnářských produktů na prostředky dálkové přepravy (kamionové návěsy, železniční vagony). Součástí práce je ideový konstrukční návrh celého zařízení ...
 • Návrh dvounápravového podvozku traktorového nosiče 

  Pučálka, Lukáš
  Výměný systém nástaveb v oblasti zemědělství se jeví jako nejefektivnější způsob přepravy materiálů. Rychlá výměna nástaveb, to je největší trumf pro vyšší efektivitu investice, kterou zákazník udělá. Práce pojednává o ...
 • Návrh mezioperační zkušební stolice traktorů 

  Trgiňa, Michal
  V diplomovej práci je všeobecný návrh medzioperačnej skúšobnej stolice traktorov, zameraný na návrh a výpočet nosnej konštrukcie a jej pevnostnú analýzu. Práca obsahuje dielčie výpočty a konkrétne riešenie jednotlivých ...
 • Návrh třínápravového podvozku traktorového nosiče 

  Vodička, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá srovnáním konstrukčních prvků třínápravového podvozku traktorového nosiče. Dále obsahuje návrh koncepčního řešení a pevnostní výpočet rámu podvozku. Součástí je i vypracování výkresové ...
 • Pohon regulačního kruhu PVE Merkersbach 

  Skoupý, Jiří
  Diplomová práce řeší zejména problematiku silového působení servomotorů bez vyrovnání a s vyrovnáním sil na regulační kruh přečerpávací vodní elektrárny Markersbach (Německo). Dále je v rámci práce řešen výpočet pístní ...