Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mezioperační zkušební stolice traktorů 

    Trgiňa, Michal
    V diplomovej práci je všeobecný návrh medzioperačnej skúšobnej stolice traktorov, zameraný na návrh a výpočet nosnej konštrukcie a jej pevnostnú analýzu. Práca obsahuje dielčie výpočty a konkrétne riešenie jednotlivých ...