Now showing items 1-1 of 1

  • Buzení a detekce plazmonových polaritonů 

    Šustr, Libor
    Diplomová práce je věnována problematice buzení a detekce povrchových plazmonových polaritonů viditelným světlem. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy jako vlnění, elektromagnetická vlna, světlo na rozhraní a optické ...