Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu 

    Přehnal, Jan
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu. Na základě literární studie problematiky vstřikování plastů a výpočtu byla navržena technologie ...