Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh rámu HPV 

  Šmak, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem rámu vozidla poháněného lidskou silou (HPV). Vlastnímu návrhu předchází široká analýza dané problematiky. Práce popisuje historický vývoj pozemní dopravy, zaměřený především na historii ...
 • Spojka pomocného pohonu 

  Holubec, Martin
  Diplomová práce se zabývá výpočtem a konstrukčním návrhem spojky pomocného pohonu vozidel Tatra. Spojka umožní spouštění přídavného zařízení za chodu motoru. Je řešena jako lamelová s mokrým prostředím a je pneumaticky ...
 • Stirlingův motor 

  Blaha, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o Stirlingově cyklu a jeho studiu různými přístupy. Je zde nastíněn výpočet pomocí Schmidtovy teorie a poukázány odlišnosti ideálního a reálného cyklu. Na základě mé předchozího rešerše ...