Now showing items 1-3 of 3

 • Automatizované sledování výrobních strojů 

  Šíp, David
  Tato práce pojednává o monitorování výrobních strojů. Zabývá se návrhem a realizací automatizovaného monitorovacího systému ve strojírenské firmě. Popisuje automatický způsob snímání dat ze strojů, zpracování získaných ...
 • Návrh algoritmů pro modul informačního systému 

  Weinlichová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro nový modul firemního informačního systému. V úvodní části se zabývá způsoby popisu informačních systémů. Pro upřesnění popisovaného systému stručně chrakterizuje prostředí ...
 • Návrh subsystému CRM firemního informačního systému 

  Honajzer, Martin
  Tato práce si klade za cíl zanalyzovat a navrhnout model, podle kterého by vývojový tým byl schopen vytvořit plně funkční CRM modul informačního systému pro potřeby společnosti, která se zabývá nabídkou počítačových školení. ...