Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů pneumatik 

    Lavický, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi výpočtového modelování mechanického chování elastomerů a kompozitů s pryžovou matricí a jejich využití pro tvorbu výpočtového modelu pneumatiky. Byl vytvořen 2D-axisymetrický výpočtový ...