Now showing items 1-2 of 2

  • Design automobilu na alternativní pohon 

    Chlíbek, Lukáš
    Diplomovou prací se pokouším rozvinout myšlenku jednotného “skateboardového” podvozku, ve kterém se nachází veškeré technické aspekty sloužící k pohonu vozidla a navrhnout tak novátorský systém skládání různých druhů ...
  • Design golfového vozíku 

    Wenglorz, Marek
    V této diplomové práci se zabývám návrhem golfového vozíku pro přepravu dvou hráčů po golfových hřištích. Po stránce designérské jsem chtěl docílit inovativního vzhledu a tím se odlišit od stávající produkce. Svou koncepcí ...