Now showing items 1-1 of 1

  • Databázová podpora hodnocení rizik strojů 

    Neubauer, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti strojního zařízení. Jejím cílem bylo zpracování analýzy a vybrání klíčových prvků pro třídění dat v databázi pro oblast analýzy rizik. Dále pak zpracování struktury ...