Now showing items 1-1 of 1

  • Mechanické vlastnosti plastů 

    Pavlíková, Petra
    Práce se zabývala lomovou houževnatostí HDPE trubkového typu. Byl sledován vliv struktury materiálů na jejich lomovou houževnatost při teplotě 0°C a 23°C určenou metodou PSI. Výsledky experimentů byly srovnány s převzatými ...