Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronická podpora předmětu Počítačový hardware 

    Tomek, Mário
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektronického kurzu, navržením spolehlivého systému podpory zkoušení a také přípravou a návrhem testových otázek pro předmět Počítačový hardware. Součástí práce je také doplnění ...
  • Model nelineární soustavy 

    Florian, Radim
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací nelineární soustavy, tvořené stejnosměrným elektromotorem a dynamem spojeným pružnou spojkou. V první části jsou popsány principy řízení otáček stejnosměrných ...