Now showing items 1-2 of 2

  • Kotle na spalování biomasy 

    Knichal, Jaroslav
    V současné době jsou si lidé již plně vědomi toho, jak drahá je energetická závislost na fosilních palivech. Snaha snížit tuto závislost jde ruku v ruce s ekologickými limity, které omezují produkce nebezpečných sloučenin. ...
  • Kotle na spalování biomasy 

    Horký, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá výpočtem parního kotle na biomasu. Tato práce řeší stechiometrii, výpočty entalpií spalin, tepelnou bilanci kotle a účinnost kotle, výpočet ohniště a bilanční tepelné výpočty jednotlivých dílů ...