Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů 

  Cseh, Csaba
  Csaba CSEH Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů DP, ÚDT, 2008, str. 75, obr. 88. Cílem mé diplomové práce je výpočet napětí v materiálu ojnice během stacionárnímu režimu práce motoru. Do ...
 • Návrh a analýza konstrukční varianty pístu spalovacího motoru 

  Slezák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovou analýzou napjatosti pístu vznětového motoru. Na základě výsledků provedených analýz je vypracován konstrukční návrh nových variant pístů se zaměřením na snížení hmotnosti a následně ...
 • Návrh konstrukčního uspořádání vozidla studentské formule 

  Niesner, Martin
  Hlavními vodítky při návrhu rámové konstrukce studentské formule jsou pravidla a specifikace soutěže Formula Student. Diplomová práce pojednává o bezpečnostních a konstrukčních požadavcích na rám a také o požadavcích na ...
 • Návrh upevňovacího rámu pro zkoušení spalovacího motoru 

  Truksa, Jan
  V této práci se zabývám konstrukcí rámu pro uchycení motocyklového čtyřválcového řadového spalovacího motoru k dynamometrickému zkušebnímu stanovišti. Cílem je, aby navrhnuté řešení zajišťovalo dostatečnou mobilitu a do ...
 • Odlehčení ojnice vznětového řadového čtyřválce. 

  Zatloukal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá odlehčením ojnice sériového traktorového motoru. V počáteční fázi tohoto projektu je důležitým úkolem vytvoření 3D modelu stávající ojnice, ze kterého se v dalších částech vychází. Po vytvoření ...
 • Optimalizace provozních režimů zážehového motoru 

  Beran, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci provozních režimů zážehového motoru pomocí elektronické řídící jednotky. Zabývá se procesy probíhajícími při řízení motoru, popisem a vysvětlením jednotlivých signálů zpracovávaných ...
 • Píst vznětového motoru 

  Tatíček, Marek
  Obsahem diplomové práce je provedení výpočtové MKP analýzy napjatosti současného konstrukčního provedení pístu vznětového motoru a navržení nových konstrukčních variant pístů včetně jejich napjatostní analýzy. Na základě ...
 • Simulace nárazu vozidla na dolní končetinu chodce 

  Jaška, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je simulace nárazu lidské nohy na systém čelní ochrany automobilu. V úvodní části práce uvádí požadavky kladené na soudobé prvky pasivní bezpečnosti s ohledem na mírnění následků srážky vozidla a ...
 • Těhlice vozu kategorie Formule SAE 

  Vymazal, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem přední a zadní těhlice vozu kategorie Formule SAE. Obsahuje základní konstrukční návrh, kontrolu šroubového spojení a výpočet zatížení počítačovým programem. Hlavními ...
 • Výpočtová analýza pístu řadového tříválcového zážehového motoru 

  Špaček, František
  Práce se zabývá mechanickou a tepelnou analýzou pístu tříválcového zážehového spalovacího motoru o zdvihovém objemu 1,2 l a maximálním výkonu 47 kW. Výpočtová analýza byla prováděna pomocí metody konečných prvků v programovém ...
 • Výpočtové porovnání ojnic zážehových motorů 

  Vetešník, Pavel
  V diplomové práci je provedeno výpočtové srovnání ojnice zážehového čtyřválcového motoru o zdvihovém objemu 1289 cm3 a ojnice tříválcového zážehového motoru o zdvihovém objemu 1198 cm3. U vyšetřovaných ojnic byly na základě ...