Now showing items 1-8 of 8

 • Elektronická jednotka pro sběr dat jizdni dynamiky vozidla 

  Machač, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu a konstrukce elektronické jednotky pro sběr dat jízdní dynamiky vozidla. Zabývá se však nejen návrhem, ale i testováním a srovnáním s podobnými jednotkami běžně ...
 • Měření polohy těžiště vozidla 

  Štěpánek, Tomáš
  Diplomová práce je věnována problematice měření polohy těžiště. Na začátku práce je vytvořen stručný přehled metod, sloužící k měření momentů setrvačnosti a měření polohy těžiště vozidla. Na základě metody vážení v šikmé ...
 • Měření teploty brzdového kotouče za jízdy vozidla 

  Mužák, Jaroslav
  Zpracováváme úvodní studii problematiky snímání teploty brzdového kotouče jedoucího vozidla. Je nutné vybrat nejvhodnější snímač teploty, sestrojit celý měřící řetězec, vyřešit uchycení snímače na vozidle. Po provedení ...
 • Měření teploty pneumatik za jízdy vozidla s využitím infračer. pyrometrů OS100 

  Morávek, David
  Bc. David Morávek Měření teploty pneumatik za jízdy vozidla s využitím infračervených pyrometrů OS100 DP, UADI, 2008, str. 70, obr. 41 V diplomové práci je zpracována problematika snímání teplot a tlaku pneumatiky automobilu ...
 • Návrh hlavy válce typu triflux pro zážehový motor 

  Provazníková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá podstatou a možnostmi dnešní počítačové dynamiky tekutin neboli CFD. Dále se věnuje návrhu sacích kanálů hlavy válce typu triflux, a to na základě hlavy válce Škoda 1,2 HTP převedené do ...
 • Návrh jednoválcového zážehového motoru 

  Číž, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce experimentálního jednoválcového zážehového motoru určeného pro výzkumné účely. Cílem práce je návrh konstrukce klikové skříně. Práce obsahuje rešerši konstrukci zážehových motorů. ...
 • Návrh vzduchem chlazeného Wankelova motoru 

  Šeda, Petr
  Diplomová práce se zabývá výpočtem a konstrukcí vzduchem chlazeného Wankelova motoru a jednoduchým namáháním jeho hlavních částí.
 • Návrh zavěšení náprav experimentálního vozidla skupiny B 

  Šamaj, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá kinematikou zavěšením náprav závodních vozů skupiny B. Zpracovává přehled používaných zavěšení náprav závodních automobilů z 80. let minulého století a porovnává kinematické veličiny se ...