Now showing items 1-5 of 5

 • Čtyřdobý motor pro malý motocykl 

  Břečka, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním řešení čtyřdobého motoru pro malý motocykl pro zadané parametry. Je zde popsáno konstrukční řešení jednotlivých dílů, rozbor kinematiky klikového mechanismu, návrhové výpočty ...
 • Dvoudobý motor pro malou mechanizaci 

  Böhm, Milan
  Tato diplomová práce obsahuje postup konstrukčního návrhu dvoudobého motoru pro malou mechanizaci, s použitím moderních nástrojů konstruování s počítačovou podporou. V první části je uvedeno krátké shrnutí současných typů ...
 • Dvoudobý motor pro malý motocykl 

  Hlaváč, Štěpán
  Tato diplomová práce obsahuje konstrukční návrh dvoudobého motoru pro malý motocykl. V první části byla provedena rešerše těchto motorů. Byli stanoveny hlavní rozměry motoru a výpočet sil působících v klikovém mechanismu. ...
 • Optimalizace uložení vyvažovacích hřídelů motoru Zetor 4V UŘ III 

  Zemčík, Tomáš
  Cílem této práce je provést kontrolu současného vyvážení vznětového motoru Zetor UŘ III s typovým označením 1505 o výkonu 90kW a zejména návrh kluzných ložisek, jež by mohly nahradit stávající jehličková ložiska typu HK ...
 • Vyšetření dynamického namáhání ventilového rozvodu OHV 

  Opluštil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vyšetřením dynamického namáhání ventilového OHV rozvodu pro čtyřventilovou hlavu vznětového motoru Zetor 1505 – 90 kW. Výpočet je proveden analyticky v matematickém softwaru MathCad a v MBS ...