Now showing items 1-1 of 1

  • Užití kovových materiálů pro selektivní růst 

    Němeček, Tomáš
    Povrch Si(100), povrchové fáze Ga a jejich oxidace byly zkoumány pomocí metod XPS a LEED. Byly provedeny studie oxidace substrátu Si(100) a struktury (2x2)-Ga s následným žíháním pro odpaření oxidu gallného. Selektivní ...