Now showing items 1-1 of 1

  • Metody termického zneškodnění čistírenských kalů 

    Rosendorfová, Lenka
    První část této diplomové práce se zabývá vytvořením přehledu metod termického zneškodnění čistírenských kalů. Čistírenský kal je rizikovým materiálem, který vzniká při procesu čištění odpadních vod. Je v něm silně ...