Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv filtrů na plnění formy při odlévání slitin hliníku 

    Makalouš, Jakub
    Tato studie se zabývá vlivem filtrů na plnění formy při odlévání slitin hliníku. Hlavním cílem práce bylo popsat hydraulické odpory různých druhů filtrů a průběh zanášení vměstky. V teoretické části popisuje problematiku ...