Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie 

    Ruml, Jiří
    Analýza rizik a bezpečnosti skladu stavební chemie Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Předložená diplomová práce se zabývá posouzením rizika a možným návrhem bezpečnostního opatření při zvýšení ...