Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace výroby soudečků valivých ložisek objemovým tvářením za studena (OTS) 

    Machač, Stanislav
    MACHAČ Stanislav: Inovace výroby soudečků valivých ložisek objemovým tvářením za studena (OTS). Diplomová práce prezenčního studia, magisterského studijního programu – Strojírenství. Obor strojírenská technologie, 2. ročník, ...
  • Výroba pístu diskové brzdy objemovým tvářením 

    Toman, Svatopluk
    Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby polotovaru pístu diskové brzdy osobního automobilu z uhlíkové oceli 12 010.3. Předpokládaná roční výrobní ...