Now showing items 1-2 of 2

  • Buzení a detekce plazmonových polaritonů 

    Šustr, Libor
    Diplomová práce je věnována problematice buzení a detekce povrchových plazmonových polaritonů viditelným světlem. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy jako vlnění, elektromagnetická vlna, světlo na rozhraní a optické ...
  • Plazmonické rezonanční antény 

    Břínek, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývala plazmonickými anténami pro infračervenou oblast spektra elektromagnetického záření. K hledání zesílení pole bylo použito FDTD (Finite-Difference Time-Domain Method) simulací. Podle očekávání, ...