Now showing items 1-9 of 9

 • Dalkia Česká republika -teplárna Přerov 

  Kapavík, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou zásobování kotlů palivem. Tématicky je rozdělena na 3 části. Pro seznámení s dopravním zařízením, které je instalováno v TPŘ pro dopravu paliva je v první části uveden základní ...
 • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

  Lípa, Viktor
  Bc. Viktor Lípa Kotel na spalování výpalků z lihovarů Diplomová práce, Ústav energetiky, 2008 Diplomová práce se zabývá projekčním návrhem kotle, včetně dimenzování teplosměnných ploch a konstrukčním návrhem komory ...
 • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

  Rotrekl, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kotle na spalování výpalků lihovarů. Ze zadaných parametrů jsou vypočteny stechiometrické výpočty a entalpie spalin. Dále byl proveden tepelný výpočet, návrh rozměrů spalovací komory ...
 • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

  Baláš, Jiří
  Účelem této diplomové práce bylo navrhnout kotel na spalování výpalků lihovarů. Pro zadané parametry biomasy byly postupně provedeny stechiometrické výpočty, ze kterých dále vycházejí výpočty entalpií spalin. V další části ...
 • Kotle na spalování biomasy 

  Knichal, Jaroslav
  V současné době jsou si lidé již plně vědomi toho, jak drahá je energetická závislost na fosilních palivech. Snaha snížit tuto závislost jde ruku v ruce s ekologickými limity, které omezují produkce nebezpečných sloučenin. ...
 • Kotle na spalování biomasy 

  Nechvátal, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle na spalování biomasy pro zadané parametry (450°C, 5,2MPa, 5,83kg/s).Hlavními částmi k řešení a návrhu jsou: stechiometrické výpočty, tepelná bilance, výpočet spalovací ...
 • Kotle na spalování biomasy 

  Horký, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá výpočtem parního kotle na biomasu. Tato práce řeší stechiometrii, výpočty entalpií spalin, tepelnou bilanci kotle a účinnost kotle, výpočet ohniště a bilanční tepelné výpočty jednotlivých dílů ...
 • Krbová vložka pro vytápění 

  Škaroupka, Pavel
  Tato diplomová práce si bere za cíl experimentálně změřit krbovou vložku Golem 1.1 pro vytápění v zapojení bez deflektoru a s deflektorem na zkušebně firmy Steko s.r.o. V návaznosti na toto měření jsou zde znázorněny emise ...
 • Modernizace výtopny na biomasu. 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce má za úkol posoudit vhodnost použití kogenerační výroby elektrické energie a tepla v Bystřici nad Pernštejnem, která zatím využívá pouze teplo z obecní výtopny na biomasu. Text je koncipován tak, aby popsal ...